Welkom op de website van Boerderij Educatie Salland

Over ons

Waarom Boerderijeducatie?

Educatie over en beleving van voedsel begint al op jonge leeftijd. Thuis, maar ook op school. Het primair onderwijs wil vanuit ‘oriëntatie op jezelf en de wereld’ kinderen in een aantal kerndoelen leren hoe hun leefomgeving in elkaar steekt. Het boerenerf is een plek waar vele kerndoelen beleefd kunnen worden: voedsel, milieu, flora en fauna, natuur, klimaat, energie, water, techniek en innovatie etc.

Onze educatieboeren willen inwoners uit de regio Salland-Vechtdal graag het verhaal meegeven van de productie van gezond en vers voedsel, op de boerderij, in de buurt. Dat geldt voor alle boeren uit verschillende sectoren: melkveehouders, akkerbouwers, varkenshouders, pluimveehouders en tuinders, zowel gangbaar als biologisch. Het boerenerf biedt tal van mogelijkheden voor een bijzondere voedselervaring en een boel gezond buitenplezier.

Educatieboeren zijn goede ambassadeurs van het platteland. Met hun inzet worden stad en land verbonden, de sociale cohesie versterkt, de leefbaarheid in het buitengebied verder ontwikkeld en komt het gesprek over voedsel, landschap, flora en fauna en natuur tot stand. Het gesprek kan bijdragen aan meer waardering voor voedsel uit de buurt en een beter imago voor de producent van voedsel. Steden groeien en hebben behoefte aan gezond eten en gezond bewegen. Het boerenerf kan een spil worden om mensen en activiteiten op een gezonde manier te verbinden.

Hoe dan?

Professionele voedseleducatie voor het basisonderwijs en voortgezet georganiseerd door ruim 25 enthousiaste, gekwalificeerde boeren en boerinnen. De educatieboeren hebben een training Belevend Leren gevolgd, zijn BHV gecertificeerd en op de bedrijven is een veiligheids- en risicoprotocol uitgevoerd. Alle deelnemers dragen het Keurmerk Boerderijeducatie Nederland en zijn aangesloten bij dit landelijke platform. In overleg tussen leerkracht en boer wordt er gewerkt aan een passend aanbod, waarbij de kerndoelen in het onderwijs centraal staan.
Het netwerk biedt boerderijeducatie aan scholen in de gemeentes Olst-Wijhe, Deventer, Raalte, Dalfsen, Ommen en Hardenberg.

Boerderijeducatie Salland-Vechtdal

Boerderijeducatie Salland-Vechtdal is een regionaal samenwerkingsverband dat opereert onder de vlag van Boerderijeducatie Nederland. LTO Salland en Salland Boert en Eet Bewust ondersteunen het initiatief. Natuur- en Milieu Educatief Centrum De Ulebelt fungeert als loket om scholen aan de educatieboeren te koppelen.

Werkgroep Boerderijeducatie Salland-Vechtdal
(Stichting Belevend Leren Salland en omstreken)

Jeroen Spikker
Thijs Middeldorp
Heidi Bouwman
Reineke Sligman
Nathalie Kloosterboer
Linda Peters

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

partners