Welkom op de website van Boerderij Educatie Salland

23 december 2019

Contextrijk leren door gastlessen van Platform Techniek Salland en Boerderijeducatie Salland

Naast de jaarlijkse Techniekdagen Onderwijs Salland in oktober kunnen basisscholen in Salland nu ook het hele jaar gebruik maken van gastlessen en bedrijfsexcursies.
Ruim 20 technische bedrijven bieden, onder regie van Platform Techniek Salland (PTS), deze mogelijkheid en hebben daarvoor ook de training van ‘Gastlessen zo geregeld’ gevolgd van Techniektakent.nu (thans Jet-Net & TechNet als onderdeel van Platform Talent voor Technologie).

Boerderijeducatie Salland (BES) heeft ook een dergelijk aanbod ontwikkeld met een deelname van eveneens ruim 20 boerenbedrijven. Het gaat dan om melkveehouderijen, geitenhouderijen, varkenshouderijen, pluimveebedrijven en bedrijven die voedsel produceren. Ook zij hebben een training gevolgd, Belevend Leren, om als gecertificeerde educatieboer gastlessen en bedrijfsexcursies te mogen verzorgen. Boerderijeducatie is gelieerd aan LTO, de Land en Tuinbouworganisatie die de belangen van agrarische ondernemers behartigt.

Op 12 september heeft de kick-off plaatsgevonden voor leerkrachten en directeuren van basisscholen in Salland met o.a. een excursie bij een biologische varkensboer. Bewust in een gezamenlijke bijeenkomst om zo versnippering in aanbod naar basisscholen te voorkomen. Het aanbod past prima binnen het contextrijk leren zoals voorgesteld in het nieuwe onderwijscurriculum (curriculum.nu) en met dit aanbod ligt er een mooie infrastructuur voor basisscholen in Salland.

KWTO heeft bij Platform Techniek Salland de ontwikkeling van het aanbod van gastlessen en bedrijfsexcursies ondersteund evenals de samenwerking met Boerderijeducatie Salland.

Informatie
Voor technische bedrijven: www.platformtechnieksalland.nl/bedrijfsbezoek-gastlessen/
Voor boerenbedrijven: www.boerderijeducatiesalland.nl

Bron: kwto.nl

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

partners