Pluimveehouderij maatschap Grootentraast

Over Pluimveehouderij maatschap Grootentraast

Helpen bij eiersortering, graan strooien, puzzels en ei-proefjes
Maatschap Grootentraast is een familiebedrijf in Schalkhaar (Averlo). Inmiddels is de 4e generatie aan het roer! Het bedrijf telt 2 pluimveestallen, waar in totaal ruim 42.000 kippen verblijven. Deze produceren jaarlijks zo’n 14 miljoen eieren. In de ene stal verblijven 14.265 scharrelkippen met volière-huisvesting. In de andere stal verblijven 27.960 kippen volgens het concept: ‘1 Ster Beter Leven Keurmerk’ van de dierenbescherming. Hiermee proberen we in te spelen op de vraag die in de maatschappij leeft. Daarnaast heeft het bedrijf 27 hectare grond in eigendom voor akkerbouw; hier wordt hoofdzakelijk mais op geteeld.

We zijn ook bewust bezig met duurzaam ondernemen en het leveren van actieve bijdrage aan meer verbinding tussen boer en burger; wij zijn dan ook aangesloten bij Salland Boert en Eet Bewust. Belangrijk hierbij is dat burgers weten hoe het er aan toe gaat op de boerderij: ‘transparantie’ en ‘ beleving’ zijn hierbij de sleutelwoorden!

Daarom stellen wij ons bedrijf ook open voor een boerderijbezoek of praktijkles op de boerderij.  Aan de orde komen items als bedrijfsgeschiedenis, werkzaamheden van de boer(in), bouw/biologie en levenscyclus van kippen, diergezondheid en welzijn, de stal, techniek/duurzaamheid, product eieren, voedselveiligheid en het proces van ‘ei-op-boerderij tot ei-op-je-bord’. Dus, wil je meer weten over legkippen, hun stal en de eieren die zij leggen, dan kun je bij ons terecht!

GOED OM TE WETEN:
Op fietsafstand voor scholen Schalkhaar (5,5 km), Wesepe (5 km) en Diepenveen (7,5 km)

Bijzonderheden

Pluimveehouderij Mts. Grootentraast
Liset Grootentraast
Avergoorsedijk 7
7433 RG Schalkhaar
Tel. 06-22263571
mtsgrootentraast@icloud.com

EDUCATIEBOERDERIJ VOOR:
• Basisonderwijs
• Voortgezet onderwijs